Ubuntu Demon\’s blog

December 12, 2007

Overheid moet aan Open Standaarden en Vrije Software

Filed under: dutch — ubuntudemon @ 4:10 pm

De Tweede Kamer steunt het actieplan Nederland open in verbinding. De overheid moet overal Open Standaarden gaan gebruiken. Bij gelijke geschiktheid van software moet er voor Vrije Software worden gekozen. Er komt een meldpunt waar mensen het gebruik van gesloten standaarden kunnen rapporteren. Jammer genoeg is er geen video beschikbaar van deze commissievergadering van de Tweede Kamer.

update : een verslag van de commissievergadering door Daniel von Asmuth

uit Aanbieding actieplan Nederland open in verbinding: actieplan voor het gebruik van open
standaarden en open source software bij de (semi-) publieke sector
:

De doelstellingen van dit actieplan zijn van toepassing op de rijksoverheid, de mede-
overheden en de (semi-) publieke sector:
1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en
vormen van dienstverlening van de eOverheid door versnelling aan te brengen in
het gebruik van open standaarden;
2. verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT
door versnelde inzet van open standaarden en open source software;
3. bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremark en voorts bevorderen
van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software
krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source
software bij gelijke geschiktheid.

……………

……………

Met dit actieplan zet het Kabinet actief in
op:

1. brede toepassing van open standaarden door het ‘comply-or-explain and commit’
principe in te voeren bij opdrachten van Rijksdiensten vanaf april 2008 en voor de
overige overheden en instellingen vanaf december 2008. Om hen daarbij te
ondersteunen wordt een basislijst open standaarden (januari 2008) en een raamwerk
voor interoperabiliteit opgesteld (basisversie in juni 2008) met richtinggevende
keuzes voor de ontwikkeling en het gebruik van standaarden;
2. implementatiestrategieën voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van open
source software te realiseren door alle ministeries (januari 2009) en door mede-
overheden en instellingen in semi-publieke sectoren (onderwijs, zorg, sociale
zekerheid) in januari 2010;
3. stapsgewijze invoering van de open standaard ODF (Open Document Format) voor
het lezen, schrijven, uitwisselen, publiceren en ontvangen van documenten (uiterlijk
januari 2009 door alle ministeries en mede-overheden ondersteund) op weg naar
grootschalig gebruik van open document formaten voor overheidstoepassingen.

uit NEDERLAND OPEN IN VERBINDING : Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector :

De doelstelling voor ODF is dat Rijksdiensten vanaf april 2008, naast de huidige
bestandsformaten, ODF ondersteunen voor lezen, schrijven en uitwisselen van documenten.
Mede-overheden en overige instellingen volgen zo snel mogelijk, doch uiterlijk december
2008. Het streefbeeld is dat overheidsorganisaties in 2015 alleen nog gebruik maken van
open document standaarden voor het elektronisch verwerken en uitwisselen van documenten

Meer relevante links :

Dit is heel erg goed nieuws ! Het zal waarschijnlijk een lang proces worden vooral voor de lagere overheden. Laten we de overheid steunen door gebruik te maken van hun nieuwe meldpunt zo gauw het er is.

Nu nog hopen dat OOXML geen ISO standaard wordt aangezien er al een ISO standaard is voor office documentent (ODF) die door alle “grote” office pakketten wordt ondersteund behalve door Microsoft Office (OOXML is het bestandsformaat gebruikt door Microsoft Office 2007). Microsoft heeft een monopolie en wil die behouden dus ondersteunen ze geen ODF in hun office pakketten en willen ze een ISO standaard maken van een specificatie die ontworpen is om erg moeilijk te implementeren is voor anderen en meer dan 6000 pagina’s lang is en daarmee dus een gesloten standaard is. Als je (bijvoorbeeld als overheid) er zeker van wilt zijn dat je je documenten over 10 jaar nog steeds kunt gebruiken dan kies je voor ODF en niet voor OOXML zelfs als deze een ISO standaard zou worden.

Als OOXML geen ISO standaard wordt dan wordt Microsoft haast wel gedwongen om uiteindelijk ODF volledig te gaan ondersteunen aangezien overheden beginnen te kiezen voor Open Standaarden. Op het moment dat Microsoft ODF volledig ondersteunt kunnen alle office pakketten beter met elkaar samenwerken en eerlijk met elkaar concurreren. Als je niet wilt dat OOXML een Office Standaard wordt dan kun je hier je steun betuigen.

Microsoft heeft geprobeerd om van OOXML versneld een ISO standaard te maken en heeft daarom de relevante commissies van allerlei landen gevuld met partners van Microsoft. Gelukkig wordt het certificeringsproces om van OOXML een ISO standaard te maken niet versneld maar OOXML kan nog steeds een ISO standaard worden. Op de blog van kletskous kun je hier meer over lezen :

Ik zal deze blogpost updaten met relevante links (bijvoorbeeld via de comments). Ik heb al eerder wat over OOXML geschreven.

10 Comments »

 1. Inderdaad geweldig nieuws! Fijn dat er, vijf jaar na de motie-Vendrik, eindelijk eens wat gebeurt! En natuurlijk de nodige waardering richting staatssecretaris Van Heemskerk.

  En inderdaad, hopen dat de ISO een juiste beslissing maakt – als ze OOXML goedkeuren hebben ze wat mij betreft het bestaansrecht verloren.

  Comment by Vincent — December 12, 2007 @ 5:34 pm

 2. Ik heb net deze link toegevoegd aan mijn blogpost :

  Kamer steunt plannen voor stimulering opensourcegebruik bij overheid
  http://core.tweakers.net/nieuws/50814/kamer-steunt-plannen-voor-stimulering-opensourcegebruik-bij-overheid.html

  Comment by ubuntudemon — December 12, 2007 @ 6:23 pm

 3. Nog een linkje :
  http://www.computable.nl/nieuws.jsp?rubriek=250449&id=2252331

  Comment by ubuntudemon — December 12, 2007 @ 6:27 pm

 4. update : een verslag van de commissievergadering door Daniel von Asmuth

  http://bakunin.xs4all.nl/artikelen/overleg.html

  Comment by ubuntudemon — December 12, 2007 @ 8:29 pm

 5. Holland Open feliciteert staatssecretaris Heemskerk
  http://www.hollandopen.nl/article.jsp?nr=7126
  (met een samenvatting van de commissievergadering)

  Comment by ubuntudemon — December 13, 2007 @ 4:37 am

 6. […] Overheid moet aan Open Standaarden en Vrije Software […]

  Pingback by The Dutch government committed to use Open Standards « Ubuntu Demon’s blog — December 14, 2007 @ 2:10 am

 7. Volgens mij hoef je je geen zorgen te maken over OOXML, aangezien het actieplan over open standaarden spreekt, maar het Open document format bij naam noemt.

  Comment by Anonymous — December 14, 2007 @ 9:21 am

 8. Kabinet stelt 8,5 miljoen euro beschikbaar voor OS/OSS-beleid
  http://www.livre.nl/nieuws/overheid/kabinet-stelt-85-miljoen-euro-beschikbaar-voor-os/oss-beleid-14122007.html

  Toespraak staatssecretaris Bijleveld bij conferentie open standaarden en open source software
  http://www.minbzk.nl/actueel/toespraken?ActItmIdt=109866

  Comment by ubuntudemon — December 14, 2007 @ 10:59 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: